Výstavy

Ocenění dle výstavních řádů ČKNO

 
Na výstavách (oblastních, krajských a výstavách německých ovčáků) mohou být zadána následující ohodnocení:

 • „výborný“ – zvířata, která položením přísných měřítek plně odpovídají plemennému standardu, sebejistě a nenuceně se předvádějí a jsou lhostejná k výstřelu, která se mohou prokázat požadovaným výsledkem RTG potvrzeným v průkazu původu, a mají předepsanou zkoušku z výkonu.
• „velmi dobrý“ jako nejvyšší ohodnocení ve třídách mladých a dospívajících pro zvířata, která plně odpovídají plemennému standardu, v dospělých pro zvířata s drobnými odchylkami v anatomické stavbě.
• „dobrý“ – pro zvířata, která odpovídají standardu se zřetelně patrnými anatomickými vadami.
• „dostatečný“- pro zvířata, která v den akce jsou citlivá na výstřel, nebo jejich přirozenost (nenucenost) je narušena, a nebo díky celkové kondici včetně anatomické stavby nepřipouští vyšší ohodnocení.
• „nedostatečný“ – pro zvířata, která se jeví jako plachá při střelbě a v celkovém chování, nebo která vykazují nedostatky, které je vylučují z chovu a dále zvířata, přerostlá o více než o 2 cm.

Ve výstavních třídách mohou být zadána tato ohodnocení:

dorost – velmi nadějný (VN), nadějný (N)
mladí – velmi dobrý (VD), dobrý (D)
dospívající – velmi dobrý (VD), dobrý (D)
pracovní – výborný (V), velmi dobrý (VD), dobrý (D)
veteránů – výborný (V), velmi dobrý (VD), dobrý (D)

Na Klubové výstavě vítězů se kromě výše uvedeného ohodnocení zadává ohodnocení „výborný – výběrová třída“ – „V-A“, které předpokládá ještě splnění dalších kritérií (viz. přihláška na výstavu).

Chovatelská stanice německých ovčáků IRLUKA