Bonitační kód

Bonitace je nesoutěžní ohodnocení daného jedince. Rozhodčí každého psa/fenu hodnotí jak po stránce exteriéru, tak z hlediska povahy, charakteristické pro jeho plemeno. Bonitace je povinná podmínka pro zařazení jedince do chovu. Pro účast na výstavách a zkouškách bonitace není nutná. Podmínkami pro účast na bonitaci (které jsou současně podmínkami pro chov kontrolovaný) jsou členství v Českém klubu německých ovčáků, předvedení na svodu dorostu, zkouška všestranného výcviku nejméně l. stupně (ZV, SchH, IPO), rentgenový snímek na dysplasii kyčelního kloubu max. 2. stupně a výstavní ocenění nejméně „dobrý“ z třídy dospívajících nebo dospělých ze speciálních výstav klubu německých ovčáků. (Pro účast na bonitaci nelze vzít do úvahy ocenění z mezinárodních výstav. Ocenění z národních výstav v uvedených třídách je platné pouze z výstav uskutečněných do 31. 12. 1996.)

Jedinci, kteří s úspěchem absolvují bonitaci, jsou zařazeni do výběrového chovu na dva roky následující po roce, ve kterém byli zařazeni. V roce, kdy končí platnost této první bonitace, se mohou psi zúčastnit bonitace opět a pokud splní všechny podmínky stanovené pro zkoušku povahy, jsou zařazení ve výběrovém chovu doživotně. Jedinci nezařazení ve výběrovém chovu, tzn. jedinci v chovu kontrolovaném, jsou chovní do 8 let věku. Totéž platí pro jedince, kteří se nezúčastnili opětovné bonitace nebo požadované podmínky bonitace nesplnili. Jak vyplývá z výše uvedených skutečností – v současné době existují u německých ovčáků dva druhy chovu. Pokud rodiče splnili podmínky pro účast na bonitaci a bonitace se skutečně úspěšně zúčastnili, potom obdrží jejich štěňata barevně odlišené průkazy původu a označení výběrový chov.

Popis bonitačního kódu:

První číslice hodnotí celkový vzhled psa
0 - zcela netypický vzhled   bastarda,
1 - příliš lehký, chrtovitý
2 - malý, pod hranicí určenou   standardem
3 - lehký, pří výšce požadované standardem
4 - požadovaná síla, mohutnost,   ušlechtilost, výška psa 60 – 62 cm, feny 55 – 57 cm
5 - požadovaná síla, mohutnost,   ušlechtilost, výška psa 63-65 cm, feny 58-60 cm
6 - výška v mezích standardu, ale   hrubší a méně ušlechtilý
7 - přerostlý, ale souměrně   stavěný, odpovídající mohutnosti a ušlechtilosti
8 - příliš těžký a málo ušlechtilý
9 - hrubý, lymfatický
Druhé v pořadí je písmeno, které charakterizuje   znaky plemenné příslušnosti
A - jemná hlava
B - strmé úhlení hrudních končetin
C - rovná, krátká záď
D - sražená záď
E - strmé úhlení pánevních   končetin
F - krátká stehenní kost
G - neúplný chrup
H - vada skusu
J - správný výraz NO, výborně   zaúhlený
K - dlouhý hřbet
L - příliš dlouhý
M - kvadratický
N - mělký hrudník
P - těžší hlava
R - vadný ocas
S - příliš poddajné vazy
Třetí v pořadí jsou písmena, která se zabývají   uchem, okem a pigmentem barvy
O - světlé oko
T - ztráta pigmentu
U - vlkošedý, světlé znaky
V - vlkošedý, tmavé znaky
W - vadné uši
Q - sytý pigment
I - černý, světlé znaky
X - černý, tmavé znaky
Y - celočerný;
Z - dlouhá srst
Na čtvrtém místě jsou číslice značící povahové   vlastnosti (odvaha a bojovnost)
1 - výrazný
2 - dobrý
3 - dostatečný (nemůže být zařazen   do 1. třídy chovnosti)
4 - nedostatečný (nesplnil   podmínky pro zařazení do výběrového chovu) a fena s touto známkou může mít   pouze jeden vrh ročně
V bonitačním řádu platném do 30.9. 1990 byly   číslice značící povahové vlastnosti zadávány takto:
O - zcela bázlivý, z chovu vyřazen
1 - nervózní, bojí se střelby, z   chovu vyřazen
2 - záludný, nedůvěřivý, bázlivý
3 - dráždivý, napadající, málo   sebevědomý
4 - zuřivý, útočný, těžko   ovladatelný
5 - odvážný, tvrdý (vůči úderu),   útočný, dobře ovladatelný
6 - odvážný, útočný, citlivý vůči   úderům
7 - klidný, málo odvážný, blokuje
8 - lhostejný, pevných nervů,   těžko vydrážditelný
9 - zcela flegmatický, z chovu   vyřazen

Za čtvrtou číslicí bonitačního kódu následuje lomítko

Za lomítkem se píše buď písmeno N – pes po zákroku na figuranta nepouští nebo písmeno P – pes pouští. Písmena za pouštění a nepouštění však nemají vliv na třídu chovnosti, tzn. na celkový výsledek bonitace.

Do 30.9. 1990 se za lomítkem mohly vyskytovat číslice značící bojovnost a tvrdost.

Chovatelská stanice německých ovčáků IRLUKA